Oudervereniging
2013 - Joseph
  • Inloggen

Oudervereniging

De oudervereniging van de St. Josephschool 

De Oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en bestuur in stand te houden en te bevorderen. Alle ouders die een kind op school hebben, zijn lid van de oudervereniging. Een aantal ouders vormt het bestuur van de Oudervereniging. De Oudervereniging vergadert ongeveer 1 x in de 2 maanden. De directie of een vertegenwoordiger uit het leerkrachtenteam is daarbij aanwezig. De activiteiten van de Oudervereniging bestaan o.a. uit:

• Beheer en besteding van de ouderbijdragen;
• Het mee organiseren en begeleiden van allerlei schoolactiviteiten, zoals het werken aan ‘goede doelen’, sinterklaas, kerstviering, carnaval, Pasen, schoolfotograaf, avondvierdaagse, schoolreisjes, luizencontroles, familiedag en diverse andere evenementen.
• verkeerscommissie
• Organiseren van een jaarvergadering, waarin verantwoording wordt afgelegd aan de ouders. Ook wordt in deze vergadering de ouderbijdrage vastgesteld.

Het bestuur van de Oudervereniging wordt op dit moment gevormd door de volgende 9 leden:

Renee Hogervorst - voorzitter (Joris 7a en Michiel 3a)
Linda Beuling - secretaris (Floortje 6/7)
Joke van Abswoude - penningmeester (Nick 6a en Lisa 8a)
Mirjam Hoogeveen (Babette 8a en Hidde 5b)
Carlijn de Beunje (Fay 6a, Renzo 4b en Amy 1-2b)
Janneke Moors (Floris 3a)
Heidi van Werkhoven (Senna 8a en Esmée 6a)
Sep van den Berg (Jaiden 8a en Tink 4a)
Isabelle de Jong (Jack 4b)

 

 

 

De bestuursleden van de Oudervereniging worden voor een termijn van 3 jaar gekozen door de ledenvergadering. Daarna kan deze termijn nog met eenzelfde periode worden verlengd.

 

 

 

 

De ouderbijdrage
Ten behoeve van het organiseren van extra schoolactiviteiten, die niet direct met het schoolprogramma te maken hebben en waarvoor binnen de schoolbegroting geen budget bestaat, is de ‘verplichte’ vrijwillige ouderbijdrage ingesteld. Er wordt een beroep op alle ouders gedaan om de gevraagde bijdrage eenmaal per jaar te voldoen, om te voorkomen dat er per activiteit geld gevraagd moet worden.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019 is vastgesteld op € 42,50 per kind.

Dit bedrag bestaat uit €15,00 ouderbijdrage en €27,50,- voor het schoolreisje.

U ontvangt na vaststelling van de ouderbijdrage door de ledenvergadering automatisch een betalingsverzoek. Dit geldt ook bij tussentijdse aanmelding. Uw bijdrage kunt u rechtstreeks overmaken, onder vermelding van naam en groep van uw kind op bankrekeningnummer NL86RABO0336516630 t.n.v. Oudervereniging Kath. Basisschool St. Josephschool Lisse.

Mocht u een probleem hebben m.b.t. de betaling, neemt u dan contact op met de directie, dan kan in goed overleg een oplossing gezocht worden.