Ouders
2013 - Joseph
  • Inloggen

Ouders

 

Ouders helpen op school
 
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op de St. Josephschool. Een moderne basisschool als onze school kán niet zonder actieve, betrokken ouders. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de oudervereniging spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden: klassenouders, hulp bij de spelletjes, hulp bij het uitlenen van bibliotheekboeken, hulp bij het werken in het documentatiecentrum, begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje, hulp bij sportactiviteiten en begeleiding bij het werken met de computer.