Schoolgids
2013 - Joseph
  • Inloggen

Schoolgids

Wilt u de hele schoolgids lezen, klikt u dan hier om deze als PDF-file te downloaden (Pas op,

dit kan enige tijd duren).

 

Bijlage: sponsorbeleid

De school gaat terughoudend om met sponsoring. Mocht er sprake zijn van sponsoring, dan mag dit geen nadelige  invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Ook mag het primaire proces van  onderwijs niet afhankelijk worden van sponsoring. In alle gevallen zal overleg gevoerd worden met de medezeggenschapsraad.

Bij het aangaan van sponsorcontracten houden wij ons aan het landelijk convenant sponsoring in het onderwijs