Organisatie en locatie
2013 - Joseph
  • Inloggen

Organisatie en locatie

Organisatie

De St. Josephschool is gelegen aan de Achterweg 3 en heeft op dit moment ongeveer 310 leerlingen. Er zijn in het schooljaar 2018 - 2019 13 groepen, waaronder 3 kleutergroepen. De gemiddelde groepsgrootte is ca. 25. 

 

Aan het begin van het schooljaar zijn de kleutergroepen relatief klein, maar deze groepen kennen een instroom gedurende het gehele schooljaar. De instroom van leerlingen in de overige groepen komt incidenteel voor.

In een aantal groepen geven twee leerkrachten les. Deze duo's werken in de meeste gevallen al enige tijd samen en zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Voor alle leerjaren bestaan vaste afspraken over de lesgevende taken van elke leerkracht. De leerkrachten van de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8) werken nauw samen en hebben hun eigen overlegstructuur. De bouwcoördinatoren geven sturing aan dit proces. Daarnaast overlegt het gehele team gemiddeld eenmaal per maand over vooral inhoudelijke zaken. Tevens worden jaarlijks gezamenlijke cursussen gevolgd in het kader van scholing en deskundigheidbevordering.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur zij is tevens het aanspreekpunt voor leerkrachten, ouders en kinderen. 

 

Locatie

Het hoofdgebouw herbergt 11 groepen.  De groepen 4a en 4b zijn gehuisvest in de tijdelijke huisvesting op het kleuterplein. In het voorjaar van 2019 nemen we onze intrek in het nieuwe gebouw.