Luizenprotocol
2013 - Joseph
  • Inloggen

Luizenprotocol

 

Luizenprotocol St. Josephschool

Dit luizenprotocol is gemaakt om de kans op luizenbesmetting op school zo klein mogelijk te maken en om de bestrijding van luizen/neten zo goed mogelijk aan te pakken. Het is altijd erg vervelend voor kinderen als ze luizen hebben. Daarom staan er in dit protocol regels om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. De aanpak van een luizenbesmetting bij een kind vergt voor ouders/verzorgers veel moeite en inspanning. Door als school en ouders /verzorgers samen te werken wordt het probleem zo klein mogelijk gehouden. Iedereen heeft hier een eigen verantwoordelijkheid.
Dit protocol bevat de aanpak op hoofdlijnen.
 
WAT WORDT ER VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN VERWACHT
In het kader van de luizenpreventie worden alle ouders/verzorgers gevraagd:
  • Om hun kinderen 1 keer per week te controleren op luizen.
  • Om besmetting met luizen/neten zo snel en goed mogelijk te behandelen en te melden aan de leerkrachten;
Ook indien de leerling reeds behandeld is, dit kan eventuele misverstanden
tijdens controles vermijden
  • Om hun kind waarbij luizen/neten zijn geconstateerd zo snel mogelijk te behandelen.
De leerkrachten kunnen er toe bijdragen dat het hebben van luizen uit de taboesfeer komt door met de kinderen over luizen te praten en ouders/verzorgers te informeren.
Er is 1 coördinator luizenpreventie die een actueel overzicht van alle luizenouders bijhoudt, plant wanneer er controles zijn en zorgt dat de hoeveelheid hulpmiddelen bij de controles voldoende is.
 
CONTROLES
De standaardcontroles vinden plaats direct in de week na iedere schoolvakantie, doch minimaal 1 keer in de 6 weken.
De weeknummers worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
Per klas wordt in overleg besloten op welk moment van de week de klassikale controle plaats vindt. Dit gebeurt meestal op maandag.
Kinderen die afwezig waren en waar bij de laatste controle luizen / neten zijn geconstateerd, worden bij terugkeer alsnog door de luizenouder gecontroleerd.
Bij melding door een ouder dat er thuis luizen / neten geconstateerd zijn, worden alle leerlingen van de groep z.s.m. gecontroleerd.
Bij constateren van een besmetting in een klas wordt er twee weken later een extra controle ingelast.
De controles vinden plaats in de klas. Een en ander wordt per klas in onderling overleg tussen leerkracht en luizenouders bepaald.