IKC en nieuwbouw
2013 - Joseph
  • Inloggen

IKC en nieuwbouw

Nieuwbouw Josephschool

 Sophia Scholen, SKOL en de gemeente Lisse hebben samen een plan gemaakt voor de bouw van een nieuwe Josephschool aan de Achterweg 7. Deze school wordt momenteel gebouwd en is gesitueerd op de plek waar voorheen de MVO Lucia was gevestigd. Dit gebouw is in het voorjaar van 2017 gesloopt en het nieuwe gebouw zal in het voorjaar van 2019 in gebruik genomen worden.

 

IKC

IKC staat voor integraal kind centrum.Dit betekent dat kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit één gedeelde visie op onderwijs en ontwikkeling passend onderwijs krijgen aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat vroegschoolse educatie de kansen voor kinderen in de maatschappij vergroot. Het is ook praktisch voor u als ouders. Eén plek om de kinderen te halen en te brengen. Het nieuwe IKC Joseph zal ruimte bieden aan ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en circa 360 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

 
3d impressie nieuw gebouw
                                                         

         


 
Gevel nieuwe gebouw