Gedragsprotocol
2013 - Joseph
  • Inloggen

Gedragsprotocol

Onze school heeft een gedragsprotocol. Dit gedragsprotocol heeft tot doel, dat alle kinderen zich op onze school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met veel plezier naar school gaan.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op dit gedrag.

Pesten kan een heel groot probleem zijn. Pestgedrag vind je bij kinderen van alle leeftijden. Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen. Pesten kan en mag nooit getolereerd worden. Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: een problematische thuissituatie, voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen), voortdurend in een niet passende rol geduwd worden, met elkaar de competitie aangaan en/of een strijd om de macht op school of in de buurt.

Plagen is vaak incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag, m.a.w. het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich meestal af tussen twee (kinderen of groepen)  min of meer gelijken onder elkaar.

Wanneer een leerling echter gepest wordt, betekent dit dat de leerling continu het slachtoffer is van pesterijen. Wat de leerling ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt zich ook niet af tussen gelijken, er is sprake van machtsverschil.

 

Voor de volledige tekst van dit protocol, klikt U HIER