Groepen
2013 - Joseph
  • Inloggen

Groepen

Dit schooljaar zijn er 13 groepen op de Josephschool, 11 in ons eigen gebouw en twee lokalen op het kleuterplein. De groepsleerkrachten zullen samen met de kinderen de groepssite vullen met verhalen, nieuwtjes en foto's van de groepen zelf.

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).


De AVG zorgt onder meer voor:
• versterking en uitbreiding van privacy rechten;
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties;


Aangezien wij hier op een goede manier mee om willen gaan, hebben wij alle foto’s van de website van de St. Josephschool verwijderd.


We zullen de site snel vullen met nieuwe activiteiten en foto’s die voldoen aan de AVG-wetgeving.

 

Meer informatie: http://www.sophiascholen.nl/Organisatie/Privacy
 

 

   
 Achterweg 3