Naschoolse opvang
2013 - Joseph
  • Inloggen

Naschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Op dit moment kent de Josephschool geen voorschoolse opvang.
 
Naschoolse opvang
De naschoolse opvang kent 1 aanbieder, waar de St. Josephschool contact mee onderhoudt. SKOL Kinderopvang verzorgt de naschoolse opvang op het terrein van de St. Josephschool en o.a. de locatie van FC Lisse en Hisalis. Op de dagelijkse eindtijd worden de kinderen door de medewerkers van SKOL opgehaald. Ouders dienen zelf met SKOL contact op te nemen om afspraken te maken over de deelname.
 
Voor de SKOL Kinderopvang (www.skolkinderopvang.nl) kunt u zich wenden tot 0252-418277 of info@skolkinderopvang.nl.
 
 
De directie van de St. Josephschool werkt nauw samen en heeft regelmatig overleg met bovengenoemde instelling over inhoudelijke en praktische afspraken.